nano 初學者入門套件(相容Arduino)

CSK0016

基礎版 Arduino nano 入門套件,讓初學者也能輕鬆學習!

更多資訊

NT$ 690 含稅

-NT$ 100

NT$ 790 含稅

更多資訊

產品介紹:

 基礎版 Arduino nano 入門套件,讓初學者也能輕鬆學習!

 

產品規格:

 • 830 孔麵包板*1
 • NANO 擴展板*1
 • Arduino NANO(相容原廠)*1
 • 1602液晶*1
 • 1*40 排針*1
 • USB線*1
 • 四位數碼管*1
 • 一位數碼管*1
 • 8*8點陣*1
 • 有源蜂鳴器元件*1
 • 無源蜂鳴器元件*1
 • 白色搖控器*1
 • 三色貼片*1
 • 2路5V繼電器模塊*1
 • 6節5號電池盒*1
 • 74H595 IC*1
 • 母對母杜邦線 4條/排*1
 • 麵包線 30/條*1
 • 燈泡*1
 • 1K*5
 • 10K*5
 • 220R*8
 • 小按鍵*4
 • 接收頭元件*1
 • LM35元件*1
 • 光敏元件*3
 • 滾珠元件*2
 • 火焰元件*1
 • 50K電位器可調*1
 • 產地:中國