micro:bit智慧履帶小車(不含Micro:bit)

ROW0099

  • 這是一款基於micro:bit的可編程機器人套件,可以拼成四種機器人形態
  • 散件發貨,需自己拼裝完成,提供四種形態的組裝教程
  • 提供34大玩法教程,配送詳細學習資料,可以用於編程教育和人工智能教學

***聖誕節促銷活動,加購micro:bit開發板享半價優惠***

更多資訊

NT$ 2,940 含稅

更多資訊

***聖誕節促銷活動,加購micro:bit開發板享半價優惠***

------------------------------------------------------------------------------

產品簡介

O1CN01k3UdOj23QXxhpKg83_!!375997250.gif O1CN01aCY6vX23QXxmq5Rfp_!!375997250.gif O1CN01DwHOKC23QXxp9W649_!!375997250.gif
                 自平衡         智能聲控           智能測距
O1CN01p6qCge23QXxpeDyEE_!!375997250.gif O1CN01Cy2vF023QXxp9XhmS_!!375997250.gif O1CN01xhhGr023QXxp9WMde_!!375997250.gif
        智能巡線         音樂播放

          清除路障

O1CN01Pjsa6p23QXxmBCz9v_!!375997250.gif O1CN01f4xNiK23QXxqJzknB_!!375997250.gif O1CN01eM4t9W23QXxnuPRHE_!!375997250.gif
     Handlebit控制           如來神掌

          APP控制

O1CN01nn2yyK23QXxoPB8aX_!!375997250.gif O1CN01XdK62a23QXxnEyw8S_!!375997250.gif O1CN01pUeueY23QXxocewz5_!!375997250.gif
        定距夾取

          防跌落

          找蘋果

文件下載

請購買後來信索取

配件